Địa chỉ: Số 89 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0838324125