Aiwado - Dinh dưỡng chuẩn Nhật Bản, cam kết mang đến nguồn dinh dưỡng toàn diện cho sự phát triển trọn vẹn cả vòng đời bằng sự Khoa học, Tự nhiên và Tận tâm.